استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس


9

1400/4/22

14:06


ملی‌پوشان فوتبال ایتالیا سوار بر این اتوبوس و در میان هزاران هوادار تیم ملی به سمت یکی از میادین مرکزی شهر رفتند تا جشن قهرمانی را در آن‌جا کامل کنند.

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

استقبال از بازیکنان ایتالیا در رم + عکس

منبع: مهر

تصویری


ویدئو