تصویری از بلیت «قهرمانِ» اصغر فرهادی

منبع: برترین ها

4

1400/4/22

15:56


دنیای تصویرآنلاین، تصویری از بلیت فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی که در جشنواره کن امسال حضور دارد را منتشر کرد.

دنیای تصویرآنلاین، تصویری از بلیت فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی که در جشنواره کن امسال حضور دارد را منتشر کرد.

تصویری از بلیت «قهرمانِ» اصغر فرهادی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو