در معاونت امور هنری وزارت ارشاد؛ مجمع عمومی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی برگزار شد

منبع: سینما پرس

5

1400/4/22

16:54


سینماپرس: مجمع عمومی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر سه شنبه ۲۲ تیر در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

سینماپرس: مجمع عمومی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر سه شنبه ۲۲ تیر در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش سینماپرس، مجمع عمومی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای تجسمی، هیات‌امنا، هیأت‌مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.

در این نشست، گزارش عملکرد یک سال مؤسسه (سال ۱۳۹۹) بر اساس استانداردهای حسابرسی و گزارش حسابرس مستقل ارائه شد. در این جلسه، همچنین گزارش فعالیت‌ها و رویدادهای مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.

مجمع عمومی مؤسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ۱۳۹۷ به‌صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر مؤسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو