از سوی سازمان سینمایی؛ فهرست آخرین مجوزهای ساخت و نمایش منتشر شد

منبع: سینما پرس

7

1400/4/22

17:07


سینماپرس: آخرین وضعیت نوبت فیلم‌های متقاضی در شواری پروانه ساخت، نمایش سینمایی و نیز فهرست آخرین پروانه‌های صادره شده در این دو شورا از سوی سازمان سینمایی منتشر شد.

حلقه فیلم

سینماپرس: آخرین وضعیت نوبت فیلم‌های متقاضی در شواری پروانه ساخت، نمایش سینمایی و نیز فهرست آخرین پروانه‌های صادره شده در این دو شورا از سوی سازمان سینمایی منتشر شد.

به گزارش سینماپرس، براساس اعلام معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی آخرین وضعیت نوبت شورای پروانه ساخت، پروانه نمایش سینمایی و پروانه‌های ساخت و نمایش صادر شده، منتشر شد.

وضعیت نوبت متقاضیان در شورای پروانه ساخت در اینجا، فهرست متقاضیان پروانه نمایش سینمایی را در اینجا ببینید.

آخرین فهرست پروانه‌های ساخت صادر شده اینجا و تازه‌ترین فهرست پروانه‌های نمایش صادرشده نیز اینجا قابل مشاهده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو