موتور سواری سگ آموزش دیده + عکس

6

1400/4/22

18:13


در حاشیه بازدید از واحدهای رهایی گروگان و چک و خنثی سازی بمب یگان ویژه فاتحین

موتور سواری سگ آموزش دیده + عکس

موتور سواری سگ آموزش دیده + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو