ارزیابی مردم از عملکرد شورای نگهبان

منبع: برترین ها

6

1400/4/22

20:50


نخستین سنجش ملی کیو، پس از  انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد ۳۴ درصد از پاسخگویان عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری را ضعیف ارزیابی کرده‌اند و فقط ۳۶ درصد عملکرد این نهاد را خوب توصیف کرده‌اند.

اسکان نیوز: نخستین سنجش ملی کیو، پس از  انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد ۳۴ درصد از پاسخگویان عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری را ضعیف ارزیابی کرده‌اند و فقط ۳۶ درصد عملکرد این نهاد را خوب توصیف کرده‌اند.

در بین پاسخگویانی هم که اعلام کرده‌اند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکرده‌اند، ۷۰ درصد عملکرد شورای نگهبان را ضعیف دانسته‌اند؛ به عبارتی می‌توان گفت عملکرد این نهاد در عدم مشارکت آن‌ها نقش مهمی داشته است.

ارزیابی مردم از عملکرد شورای نگهبان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو