لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس


8

1400/4/22

22:23


آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم روز سه شنبه ۲۲ تیر، به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

لحظه تجلیل از روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی + عکس

 

تصویری


ویدئو