اشعار بهاره رهنما دوباره خبرساز شد

منبع: برترین ها

10

1400/4/27

17:11


انتشار بخشی از شعرهای بهاره رهنما در فضای مجازی دوباره خبرساز شده و انتقاد کاربران را به دنبال داشته است.

برترین‌ها: انتشار بخشی از شعرهای بهاره رهنما در فضای مجازی دوباره خبرساز شده و انتقاد کاربران را به دنبال داشته است.

اشعار بهاره رهنما

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو