بازدید مرکل از مناطق سیل‌زده آلمان

منبع: برترین ها

13

1400/4/28

10:15


تصویری از بازدید مرکل صدر اعظم آلمان که شخصا از مناطق سیل‌زده بازدید کرده است.

برترین‌ها: تصویری از بازدید مرکل صدر اعظم آلمان که شخصا از مناطق سیل‌زده بازدید کرده است.

بازدید مرکل از مناطق سیل‌زده آلمان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو