مانتو‌هایی که در مشهد ممنوع شد

منبع: برترین ها

12

1400/4/29

10:41


به دستور اداره اماکن، فروش هرگونه مانتو با طرح‌های فوق ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

برترین‌ها: به دستور اداره اماکن, فروش هرگونه مانتو با طرح های فوق ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

مانتو‌هایی که در مشهد ممنوع شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو