بازگشت گردشگران فضایی از سفری ۱۱ دقیقه‌ای

منبع: برترین ها

7

1400/4/29

19:17


جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان که با پرتاب موشک شرکت «بلو اوریجین» که شخص وی مالک آن است به فضا رفته بود پس از ۱۱ دقیقه به زمین بازگشت.

صداوسیما: جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان که با پرتاب موشک شرکت «بلو اوریجین» که شخص وی مالک آن است به فضا رفته بود پس از ۱۱ دقیقه به زمین بازگشت.

بازگشت گردشگران فضایی از سفری ۱۱ دقیقه‌ای

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو