قابی غم‌انگیز از وضعیت این روزهای خوزستان!

منبع: برترین ها

6

1400/4/29

23:02


بزرگمهر حسین پور با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرامش به کمبود آب و خشکسالی در استان خوزستان که وضعیت نامطلوبی برای مردم این منطقه پدید آورده پرداخت.

برترین‌ها: بزرگمهر حسین پور با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرامش به کمبود آب و خشکسالی در استان خوزستان که وضعیت نامطلوبی برای مردم این منطقه پدید آورده پرداخت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو