ادعای اسرائیل درباره حملات سایبری ایران

منبع: برترین ها

8

1400/4/31

01:50


وزیر جنگ اسرائیل گفت: در سال‌های اخیر، تعداد حملاتی که توسط عناصر خارجی، از جمله ایران و شرکت‌های وابسته به آن برای دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری اسرائیل صورت گرفته است، افزایش یافته است.

ایلنا: وزیر جنگ اسرائیل به بیان ادعاهایی بی‌اساس علیه ایران پرداخت.

ادعای اسرائیل درباره حملات سایبری ایران

جروزالم‌پست گزارش داد، بنی گانتز وزیر جنگ اسرائیل گفت: در سال‌های اخیر، تعداد حملاتی که توسط عناصر خارجی، از جمله ایران و شرکت‌های وابسته به آن برای دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری اسرائیل صورت گرفته است، افزایش یافته است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو