ویدئویی از خوزستان که در فضای مجازی پربازدید شد

منبع: برترین ها

12

1400/5/1

00:44


یکی از اهالی خوزستان به راننده خودرویی که دارد برای مردم اهواز آب معدنی می‌برد، می‌گوید: «جان خودت برگرد. ما آب معدنی نمی‌خوایم، ما آب برای احشام میخوایم.»

انتخاب: چند روزی است که برخی افراد با بردن ماشین هایی پراز آب معدنی در صدد کمک به مردم خوزستان هستند.

در این ویدیو یکی از اهالی خوزستان به راننده خودرویی که دارد برای مردم اهواز آب معدنی می‌برد، می‌گوید: «جان خودت برگرد. ما آب معدنی نمی‌خوایم، ما آب برای احشام میخوایم.»

وی به این جوانان گفت: رنجه فرموده کردید، ما آب برای خوردن داریم.

ویدئویی از خوزستان که در فضای مجازی پربازدید شد

مطالب مشابه


تصویری