احمدی‌نژاد هم به مخالفان طرح صیانت پیوست

منبع: برترین ها

21

1400/5/7

05:28


محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم در یک ویدئو به طرح مجلس که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خوانده می‌شود واکنش نشان داد.

دولت بهار: محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم در یک ویدئو به طرح مجلس که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خوانده می‌شود واکنش نشان داد.

وی گفت: 

متاسفانه عده ای امروز به دنبال محدود کردن اندک روزنه ارتباطی مردم در فضای مجازی هستند. من با بستن و محدود کردن فضای مجازی مخالفم و آن را بر خلاف اصول انسانی و منافی "حق دانستن" و "آزادی انسانها" می‌دانم.

از دیدگاه بنده، اظهار نظر، تحلیل سیاسی و فعالیت رسانه ای، حق هر کس در هر نقطه ای از عالم است وهمه باید بتوانند اظهارنظر کنند، تحلیل کنند و به فعالیت رسانه ای بپردازند.

به افرادی که اعمال محدودیت در اینترنت و فضای مجازی را کارساز می‌دانند، صراحتاً اعلام می کنم که هم فکرشان اشتباه است و هم در هدفی که دنبال می کنند، آشکارا به شکست می رسند.

صحت ادعای بنده را خیلی زود خواهند فهمید. از این گونه تلاش ها، فقط سوابقی نامطلوب به ثبت خواهد رسید.

احمدی‌نژاد هم به جمع مخالفان طرح صیانت پیوست

مطالب مشابه


تصویری