سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


منبع: برترین ها

16

1400/5/7

07:37


عکاسان بزرگ‌ترین کمک برای مورخین بودند، آن‌ها به یادماندنی‌ترین لحظه‌ها و وقایع و مهم‌ترین حقایق را ثبت کرده و با عکس هایشان جو و محیط منطقه خاصی را تفسیر می‌کردند. اما متاسفانه جذاب‌ترین عکس‌های مربوط به گذشتگان در کتاب‌های تاریخی مدرسه نشان داده نمی‌شوند. پس ما تصمیم گرفتیم تصاویری کمتر دیده شده از تاریخ جهان را به شما نشان دهیم.

برترین‌ها: عکاسان بزرگ‌ترین کمک برای مورخین بودند، آن‌ها به یادماندنی‌ترین لحظه‌ها و وقایع و مهم‌ترین حقایق را ثبت کرده و با عکس هایشان جو و محیط منطقه خاصی را تفسیر می‌کردند. اما متاسفانه جذاب‌ترین عکس‌های مربوط به گذشتگان در کتاب‌های تاریخی مدرسه نشان داده نمی‌شوند. پس ما تصمیم گرفتیم تصاویری کمتر دیده شده از تاریخ جهان را به شما نشان دهیم.

تهران، ایرانِ ۱۹۶۶.
عکاس: Henri Cartier Bresson.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


چینِ ۱۹۶۵.
عکاس: Marc Riboud.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


پاریس ۱۹۰۷.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


کودکان نابینا در یک پناهگاه حمله‌ی هوایی به انگلستان جنگ جهانی دوم صدای انفجار و ویرانی را شنیده‌اند.

انگلستان ۱۹۴۰.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


برنده‌ی مسرورِ مسابقه‌ی هندوانه‌خوری در جشن‌های چهارم جولای به بروکلین نیویورک.

آمریکای ۱۹۳۵.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


چهره‌ی گرسنگی و فقرِ ویکتوریایی در لندنِ حوالی ۱۹۰۰.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


مردی از هنگ پیاده‌نظام ۳۶۹ -Harlem Hellfighters- در جنگ جهانیِ اول، از توله سگی نجات یافته مراقبت می‌کند.

جایی در اروپای ۱۹۱۸.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


اندونزی، دهه‌ی ۱۹۲۰.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


پایانه‌ی اتوبوسرانی گرِی هَوْنْد در تقاطع خیابان سی و چهارم و هشتم نیویورک.

آمریکای ۱۹۳۶.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)


سه دوست به تماشای دریاچه.
عکاس: John Hertzberg.
سوئد ۱۸۹۷.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۱۴)

عکس‌ها از اکانت توئیتریِ Jabberwocky Wonders برداشته شده.

مطالب مشابه


تصویری