جواد امام خطاب به مجلس: مردم را تحریک نکنید

منبع: برترین ها

9

1400/5/7

10:19


دبیرکل حزب مجمع ایثارگران با اشاره به طرح ضد اینترنت مجلس هشدار داد.: رشد و تعالى هر نظام اجتماعى در پرتو همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى است نه«‎بگیر و ببند».

برترین‌ها: دبیرکل حزب مجمع ایثارگران با اشاره به طرح ضد اینترنت مجلس هشدار داد.: رشد و تعالى هر نظام اجتماعى در پرتو همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى است نه«‎بگیر و ببند».

او نوشت: 

جواد امام خطاب به مجلس: مردم را تحریک نکنید

مطالب مشابه


تصویری