طرح صیانت از فضای مجازی نقض قانون است؟

منبع: برترین ها

35

1400/5/7

10:27


ابوطالبی، مشاور سابق روحانی بررسی طرح ضد اینترنت طبق اصل ٨۵ (به صورت مخفیانه) را نقض قانون اساسی خواند.

برترین‌ها: ابوطالبی، مشاور سابق روحانی بررسی طرح ضد اینترنت طبق اصل ٨۵ (به صورت مخفیانه) را نقض قانون اساسی خواند.

طرح صیانت از فجاری مجازی نقض قانون است؟

 

مطالب مشابه


تصویری