سلحشوری: خودمان انتخاب کردیم، تحقیر و صیانت!

منبع: برترین ها

21

1400/5/7

10:58


پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم در به طرح جنجال برانگیز نمایندگان مجلس یازدهم درباره صیانت از کاربران در فضای مجازی به شدت اعتراض کرد.

برترین‌ها: پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم در به طرح جنجال برانگیز نمایندگان مجلس یازدهم درباره صیانت از کاربران در فضای مجازی به شدت اعتراض کرد.

سلحشوری: خودمان انتخاب کردیم، تحقیر و صیانت!

او در توئیتر خود نوشت:

سلحشوری: خودمان انتخاب کردیم، تحقیر و صیانت!

مطالب مشابه


تصویری