آخرین عکس یادگاری اعضای هیات دولت روحانی

منبع: برترین ها

19

1400/5/10

10:38


روحانی و اعضای هیات دولت تدبیر و امید در آخرین جلسه کابینه دوازدهم عکس یادگاری گرفتند.

ایسنا: روحانی و اعضای هیات دولت تدبیر و امید در آخرین جلسه کابینه دوازدهم عکس یادگاری گرفتند.

روحانی یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲ برای نخستین بار با هیأت دولت منتخبش تشکیل جلسه داده بود و امروز (یکشنبه) 10 مرداد 1400 آخرین جلسه هیات دولت برگزار شد.

آخرین عکس یادگاری اعضای هیات دولت روحانی

خرین عکس یادگاری اعضای هیات دولت روحانی

مطالب مشابه


تصویری