صندلی‌بازی طالبان در پایگاه بگرام افغانستان!

منبع: برترین ها

57

1400/6/27

13:13


ویدئویی از رفتار عجیب نیرو‌های طالبان با صندلی‌های چرخ‌دار در پایگاه بگرام افغانستان را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از رفتار عجیب نیرو‌های طالبان با صندلی‌های چرخ‌دار در پایگاه بگرام افغانستان را ببینید.

صندلی‌بازی طالبان در پایگاه بگرام افغانستان!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو