مرگ انسانیت در بمباران اخیر آمریکا در افغانستان

منبع: برترین ها

13

1400/6/29

00:50


همین چند روز پیش در افغانستان خلبانی ده نفر انسان کاملا بی گناه را کشت و در نهایت وزیر دفاع آمریکا به یک عذرخواهی ساده به دلیل اشتباه صورت گرفته بسنده کرد.

اسپوتنیک: دکتر عماد آبشناس؛ تحلیلگر سیاسی در خبرگزاری اسپوتنیک نوشت:

بنی آدم اعضای یک دیگرند که ز آفرینش از یک گوهرند.

اجازه دهید اینبار مقاله خود را با بخشی از شعر سعدی شیرین سخن که باورهای انسانیت و ایرانی ها را بیان می کند شروع کنم، شعری که بر سردر سازمان ملل حک شده تا معیاری باشد برای آنچه از آن به نام انسانیت و بشریت نام می برند:

بنی آدم اعضای یک دیگرند

که ز آفرینش از یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو که از محبت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

ویژگی این ابیات شعر سعدی ایرانی این است که نیاز نیست یک ادیب بسیار متبحر باشید تا معنای شعر را درک کنید، همین که یک بار آن را بخوانید متوجه می شوید منظور چیست.

وقتی درباره جنگ رسانه ای صحبت می کنیم یکی از بخش هایش همین است که فضاسازی ای در جامعه جهانی ایجاد شود که جان و حیات و زندگی برخی انسان ها برای برخی دیگر بی ارزش شود.

مرگ انسانیت در بمباران اخیر آمریکا در افغانستان

وقتی بحث نفوذ شیطان در عقل و جسم افراد مطرح می شود واقعا می توان صفت شیطان را در برخی انسان نماها مشاهده کرد.

برخی شیطان صفتان همچون با بی رحمی با مردم و انسان ها برخورد می کنند که حتی با حیوانات هم برخورد نمی کنند.

همین چند روز پیش در افغانستان خلبانی ده نفر انسان کاملا بی گناه را کشت و در نهایت وزیر دفاع آمریکا به یک عذرخواهی ساده به دلیل اشتباه صورت گرفته بسنده کرد.

انگار نه انگار جان این همه انسان پشیزی ارزش دارد.

برای مطالعه متن کامل خبر به لینک زیر مراجعه کنید:

مرگ انسانیت در بمباران اخیر آمریکا در افغانستان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو