قابلیت لایو تصویری به تلگرام اضافه شد

منبع: برترین ها

13

1400/6/29

10:03


تلگرام در نسخه جدید اجازه می‌دهد پخش زنده‌های ویدیویی را ضبط کنید و بعدا آن‌ها را با مخاطبان به اشتراک بگذارید. در این نسخه گزینه‌هایی برای ضبط تصویر و صدا یا فقط صدا درنظر گرفته شده‌اند.

برترین‌ها: تلگرام در نسخه جدید اجازه می‌دهد پخش زنده‌های ویدیویی را ضبط کنید و بعدا آن‌ها را با مخاطبان به اشتراک بگذارید. در این نسخه گزینه‌هایی برای ضبط تصویر و صدا یا فقط صدا درنظر گرفته شده‌اند.

قابلیت لایو تصویری به تلگرام اضافه شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو