خودکشی عجیب یک مرد با پریدن جلوی ماشین!

منبع: برترین ها

44

1400/6/30

07:26


مردی که در پیاده رویی در اوستراوا، جمهوری چک قدم می‌زد، در حرکتی عجیب ناگهان خود را جلوی خودروی عبوری پرت کرد.

خبرفوری: مردی که در پیاده رویی در اوستراوا، جمهوری چک قدم می زد، در حرکتی عجیب ناگهان خود را جلوی خودروی عبوری پرت کرد. مرد ناشناس خونسرد بلند شد و به راه خود ادامه داد! انگار که اتفاقی نیفتاده است.

خودکشی عجیب یک مرد با پریدن جلوی ماشین!

مطالب مشابه