فروش ۱۴۲ کار و دو روز پایانی صد اثر صد هنرمند/ ۴۰ اثر را ایرانیان مقیم خارج خریدند

منبع: ایران آرت

34

1400/6/30

10:04


مدیر گالری گلستان، خوشحالی هنرمندان جوان و شور و شوقی که در واکنش به شرکت دادنشان در نمایشگاه و بعد فروش کارهایشان ابراز می کنند را دلگرمی خود می خواند و می گوید واقعا خستگی ام در رفت.

ایران آرت: بیست و نهمین صد اثر صد هنرمند گالری گلستان در حالی آخرین روز تابستان به پایان می رسد که تعداد آثار این دوره به حدود ۶۰۰ اثر رسیده است.

استقبال از این نمایش و فروش آنلاین که در سایت گالری گلستان دایر است، بسیار جالب توجه بوده تا آن سان که تا این لحظه ۱۴۲ کار از ۱۳۵ هنرمند به فروش رسیده که اکثریت مطلق آن به جوانان اختصاص دارد.

لیلی گلستان ،مدیر گالری گلستان، خوشحالی هنرمندان جوان و شور و شوقی که در واکنش به شرکت دادنشان در نمایشگاه و بعد فروش کارهایشان ابراز می کنند را دلگرمی خود می خواند و می گوید واقعا خستگی ام در رفت.

او خبر می دهد کیفیت کار و همین طور فروش هنرمندان شهرستانی عالی بود. در عین حال اثار پیشکسوتها که اغلب به مجموعه داران تعلق داشت هم خیلی خوب به فروش رسید، این دسته آثار به طبع گران تر بودند مانند اویسی، سمبات، افجه ای ، گلستانه، دبیری ، ویشکایی و ...

خانم گلستان یادآوری کرد ایرانیان مقیم خارج از کشور هم خیلی خرید کم سابقه ای از این رویداد کردند که به حتم تفاوت قیمت دلار و ریال در این امر بسیار موثر بود؛ شاید حدود ۴۰ کار به خارج از کشور فروخته شد.

گفتنی ست بیست و نهمین صد اثر صد هنرمند ١٥ مرداد شروع شده و پس از تمدید، پایان شهریور ماه به کار خود پایان می دهد. قریب به ۶۰۰ نقاشی، خوشنویسی و مجسمه را هم اکنون در وب سایت گالری گلستان به تماشا و فروش است.

 

مطالب مشابه