گزینه رضایی برای بانک مرکزی

برای تکمیل تیم اقتصادی دولت رئیسی، فقط تعیین رئیس کل بانک مرکزی باقی مانده است.

همزمان با گمانه زنی‌ها در خصوص رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، خبر رسیده احتمالا محسن رضایی استاد دوران دانشجویی خود را برای برای ریاست این بانک معرفی کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد