حال بد بانک ملی ایران

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به یکی از وعده های خود عمل کرد، انتشار صورت های مالی بانک ها.

اطلاعاتی که فاش شد برای اهالی اقتصاد و بورس جذاب و خواندنی است.

شرح صورت مالی ۸۰ صفحه ای بانک ملی از چه چیزی خبر میدهد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد