پشت پرده ریزش کامودیتی ها

از جمله آمارهایی که در هفته گذشته منتشر شد شاخص خرده فروشی و شاخص تولیدات صنعتی چین بود. چرا این داده ها ناامید کننده منتشر شد؟

آمارهای منتشر شده از سمت چین چه اثری بر بازار کامودیتی ها دارد؟

اکوایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی این آمارها و تاثیر اقتصاد چین بر کاهش ارزش کامودیتی ها می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد