مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی: وزیر و معاون فرهنگی دولت قبل صلاح نمی‌دانست دبیر علمی و اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد را تعیین کند!

منبع: سینما پرس

27

1400/6/30

11:01


سینماپرس: احتمال دارد با توجه به تاخیر در تعیین دبیرعلمی، ادبی و هیئت علمی جایزه ادبی جلال آل احمد، مراسم اختتامیه آن با تاخیر برگزار شود.

اسحاق جهانگیری؛ سید عباس صالحی؛ وزارت ارشاد؛ ابتکار

سینماپرس: احتمال دارد با توجه به تاخیر در تعیین دبیرعلمی، ادبی و هیئت علمی جایزه ادبی جلال آل احمد، مراسم اختتامیه آن با تاخیر برگزار شود.

به گزارش سینماپرس، مصطفی راضی جلالی مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگاران جوان، درباره جایزه ادبی جلال آل احمد بیان کرد: تعویق در زمان برگزاری جایزه ادبی جلال آل احمد امری بی سابقه نبوده است. در ابتدای استقرار دولت‌ها، وزیر و معاون فرهنگی دولت قبل صلاح نمی‌دانست دبیر علمی و اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد را تعیین کند. امسال هم به دلیل اینکه اواخر دولت دوازدهم بود، همین مشی در پیش گرفته شد. با استقرار دولت سیزدهم و حکمی که به تازگی برای تعیین معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد، با توجه به اشراف وزیر به جوایز ادبی، تعیین دبیر علمی و اجرایی جایزه ادبی جلال آل احمد در اولویت کاری شان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از آنجا که دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد در دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران انجام می‌شود، کارها پیش رفته است و عقب ماندگی زمانی در اجرای این رویداد ادبی وجود ندارد. طبق روال همیشگی کار تجمیع آثار انجام شده است با تعیین دبیر علمی، اجرایی و هیئت داوران جایزه ادبی جلال آل احمد کارهای داوری آثار آغاز می‌شود. ممکن است زمان برگزاری اختتامیه با تأخیر همراه باشد.

مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایرانی درباره تجمیع اساسنامه جوایز ادبی اظهار کرد: مراحل بررسی پیشنهاد دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. در صورتی که معاون فرهنگی دولت سیزدهم نظر مثبتی در زمینه پیشنهاد ما برای تجمیع اساسنامه جوایز ادبی داشته باشند، این پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و تأیید نهایی ارسال می‌شود. در غیر این صورت اصلاحات آن را انجام می‌دهیم. هنوز اصلاح‌های پیشنهادی ما در زمینه تجمیع اساسنامه‌های جوایز ادبی به دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال نشده است. در صورت ارسال در فرصت مقتضی این اصلاحات انجام و برای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ارسال می‌شود.

مطالب مشابه