بازداشت چند زائر غیرمجاز ایرانی در عراق

منبع: برترین ها

32

1400/6/30

12:32


رئیس ستاد مرکزی اربعین از بازداشت چند زائر اربعین که به صورت غیرمجاز وارد عراق شده بودند خبر داد.

برترین‌ها: رئیس ستاد مرکزی اربعین از بازداشت چند زائر اربعین که به صورت غیرمجاز وارد عراق شده بودند خبر داد.

بازداشت چند زائر غیرمجاز ایرانی در عراق

مطالب مشابه