فرار مالیاتی ۲۵۰۰ کارتخوان

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در گفت و گوی اختصاصی با اکوایران با اعلام اینکه ۲ میلیون ۴۵۱ هزار دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اقدام بانک مرکزی مسدود شدند، آمار تفکیک شده را اینگونه اعلام کرد: از میان مسدود شده ها، حدود ۳۷ هزار عدد به دلیل فقدان شناسه حقوقی غیرفعال شدند.

 همچنین فعالیت تعداد ۲۸۷ هزار دستگاه کارتخوان نیز به دلیل کد ملی و کد پستی نامعتبر متوقف شد و حدود ۱۲ هزار دستگاه کارتخوان  نیز به دلیل فوت مالک دستگاه غیرفعال شد.  در میان مسدود شده ها، حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل دور زدن قانون برای فرار از مالیات مسدود شدند و تعداد ۵ هزار دستگاه مسدودی نیز مربوط به دستگاه های پوزی است که در خارج از کشور تراکنش داشتند و با روش هوشمند توسط بانک مرکزی شناسایی و غیرفعال شدند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد