وزیر بهداشت: مخالفان واکسن، جاهل و مغرضند

منبع: برترین ها

30

1400/6/30

13:48


وزیر بهداشت در اظهاراتی از مخالفان واکسیناسیون در ایران به شدت انتقاد کرد.

ایسنا: وزیر بهداشت در اظهاراتی از مخالفان واکسیناسیون در ایران به شدت انتقاد کرد.

وزیر بهداشت: مخالفان واکسن، جاهل و مغرضند

عین‌اللهی:

* جالب است که تا یک تا دو ماه قبل همه سایت‌ها و عناصر بیگانه می‌گفتند این چه مملکتی است که کسی واکسن تزریق نکرده و اکنون می‌گویند چرا واکسن می‌زنید. بنابراین در بحث واکسیناسیون اصرار داریم که همه صحبت کنند.

* امروز در هجمه وحشتناکی از عدم واکسیناسیون قرار گرفتیم که یک عده جاهل‌اند و عده‌ای هم مغرضند که خودشان می‌دانند واکسن خوب است، اما به دلایلی علیه آن صحبت می‌کنند. همه دوستان باید درباره واکسیناسیون کمک کنند و صحبت کنند. این روی مردم موثر است.

* تکلیف است که در رابطه با اهمیت واکسیناسیون و اثرات آن صحبت کنیم. ما اینقدر هزینه می‌کنیم و بیمار به بیمارستان می‌آید که میزان زیادی برای بیمار و سیستم هزینه دارد و بعد هم بیمار ریه و کلیه‌اش دچار مشکل می‌شود.

* بر این اساس خواهش ما این است که در جهت آگاهی دادن به مردم کمک کنند. از روابط عمومی وزارت بهداشت هم اعلام کردیم که میزگردهای مختلفی در این زمینه داشته باشند و درباره واکسیناسیون کودکان و... و. صحبت شود و در جهت امیدوار کردن مردم کار کنیم.

مطالب مشابه