تصویری متفاوت از یک بادگیر در شهر یزد

منبع: برترین ها

22

1400/6/30

13:53


این یک تصویر از بالای بادگیر در شهر یزد است.

برترین‌ها: این یک تصویر از بالای بادگیر در شهر یزد است. گلدان های کارگذاشته شده در بنا، برای آبخوری پرندگان است.

تصویری متفاوت از یک بادگیر در شهر یزد

مطالب مشابه