برادر خواندن طالبان کار دست «مریم منصف» داد

منبع: برترین ها

16

1400/6/30

13:57


مریم منصف وزیر برابری جنسیتی و نماینده لیبرال مجلس فدرال کانادا طی کنفرانس مطبوعاتی طالبان را "برادران ما" خطاب کرد در انتخابات پارلمانی کانادا شکست خورد.

دیده بان ایران: مریم منصف وزیر برابری جنسیتی و نماینده لیبرال مجلس فدرال کانادا طی کنفرانس مطبوعاتی طالبان را "برادران ما" خطاب کرد در انتخابات پارلمانی کانادا شکست خورد.

برادر خواندن طالبان کار دست «مریم منصف» داد

هرات نیوز در همین رابطه نوشت: استفاده کلمه برادر به طالبان از سوی مریم منصف، باعث کاهش محبوبیت‌اش و شکست‌ در انتخابات شد.

مطالب مشابه