نتایج نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ نشان می‌دهد که با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا طی دو ماه گذشته، نگرانی مردم آمریکا از شیوع دوباره این بیماری افزایش یافته است.

در گزارش اخیر این موسسه آمده است: با دورقمی شدن نرخ افزایش مبتلایان به کرونا طی دوماه گذشته، به خصوص در ایالت هایی که نرخ واکسیناسیون کمتری داشته اند، نگرانی آمریکایی ها از ابتلا به کرونا به خصوص در میان افرادی که واکسن را تزریق کرده اند، افزایش یافته است، افزایشی که شاید از ماه فوریه تاکنون در بالاترین میزان خود قرار گرفته باشد، اما همچنان نسبت به زمانی که هنوز واکسنی وجود نداشت پایین تر است.

در ادامه این گزارش آمده است که باتوجه به افزایش آمار مبتلایان و در پی آن افزایش نگرانی مردم از ابتلا به کرونا، آمار جدید حاکی از آن است که آمریکایی ها به میزان بیشتری نسبت به دوماه گذشته از فاصله گذاری پیروی می کنند و طبق این نظرسنجی ۲۴ درصد آمریکایی ها "کاملا" یا "به میزان زیادی" خود را درخانه قرنطینه کرده اند.

بنا به گزارش "واشنگتن دی سی" طی دوماه گذشته، ارزیابی آمریکایی ها از وضعیت کرونا از خیلی مثبت به  سمت خیلی منفی تغییر کرده است. ۶۸درصد از بزرگسالان آمریکایی براین باورند که وضعیت درحال بدترشدن است، و این درحالی است که تنها ۱۵ درصد  معتقدند که وضعیت رو به بهبودی است.

در ماه ژوئن و قبل از افزایش اخیر بیماری کرونا، ۸۹ درصد از بهتر شدن وضعیت و تنها ۳ درصد از بدتر شدن وضعیت می گفتند و این در حالی است که در ماه گذشته، ارزیابی آمریکایی ها از وضعیت، تقریبا میان بهتر یا بدتر شدن آن مساوی بود. از زمان شروع همه گیری کرونا تاکنون تنها در ماه های ژوئیه و نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، مردم آمریکا به اندازه امروز نسبت به وضعیت این همه گیری نگران بودند.

گزارش گالوپ درباره نگرانی اکثر آمریکایی‌ها از شیوع دوباره کرونا

نظرسنجی اخیر در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ ماه اوت در حالی انجام شد که موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا در هر دو ماه گذشته تقریباً سه برابر شده است. همچنین مرگ های ناشی از ویروس کرونا در آمریکا پس از کاهش در هر یک از شش ماه قبل، از ماه ژوئیه تا اوت سه برابر شده اند. موسسه گالوپ اخیرا رابطه تنگاتنگی را میان "تغییرات در اعداد مبتلایان جدید در ماه گذشته" و ارزیابی آمریکایی ها از وضعیت اثبات کرده است.

همچنین در میان احزاب مختلف، ۸۴ درصد دموکرات ها بر این باورند که وضعیت بدتر می شود بدین معنی که دموکرات ها منفی ترین ارزیابی را از وضعیت ویروس کرونا دارند و این درحالی است که ۶۲ درصد مستقل ها و ۵۱ درصد جمهوری خواهان نیز با آنها هم عقیده هستند. این سه گروه معتقدند که در ماه ژوئیه آمارها از ۲۲ تا ۲۶ درصد افزایش داشته است. در ماه ژوئن ۴ درصد دموکرات ها، ۴ درصد مستقل ها و ۲ درصد جمهوری خواهان گفتند که وضعیت درحال بدتر شدن است.

اکثریت آمریکایی ها در حال حاضر انتظار دارند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در رابطه با همه گیری تا پایان امسال ادامه یابد. ۶۳ درصد بر این باورند که این اختلالات تا سال دیگر نیز ادامه خواهند یافت، این آمار  از ۴۲ درصد ماه ژوئیه و ۱۷ درصد ماه ژوئن افزایش یافته است.

**افزایش نگرانی ها از ابتلا به ویروس کرونا

نگرانی آمریکایی ها از ابتلا به ویروس کرونا به صورت چشمگیری در حال افزایش است. بعد از دورقمی شدن افزایش ها در دو ماه پیاپی پس از پایین ترین درصد آن در ماه ژوئن، درحال حاضر ۳۹ درصد آمریکایی ها خیلی یا تا حدودی نگران ابتلا به این بیماری هستند. از ماه فوریه تاکنون هیچ وقت نگرانی ها به این اندازه نبوده است، اگرچه که این آمار هنوز از زمان قبل از دسترسی به واکسن پایین تر است و این در حالی است که بالاترین درصد ماهانه در میزان نگرانی از ابتلا به کرونا با ۵۸ درصد مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است.

گزارش گالوپ درباره نگرانی اکثر آمریکایی‌ها از شیوع دوباره کرونا

آمریکایی های واکسینه شده (۴۶ درصد) همچنان نگرانی بیشتری نسبت به واکسینه نشده ها (۲۵ درصد) درمورد ابتلا به کرونا دارند و این درحالی است که در نظرسنجی ماه اوت  این نگرانی به ۱۳ درصد افراد واکسینه شده و پنج درصد واکسینه نشده تعلق داشت.

**"فاصله گذاری اجتماعی" درحال انتخاب دوباره است

در ماه ژوئیه، درحالی که موارد ابتلای کووید ۱۹ درحال افزایش بود و مردم با وجود بدتر شدن وضعیت، رفتار خود را با توجه به اوضاع تغییر نمی دانند ولی این امر در حال حاضر تغییر کرده است، هرچند اندک، ولی نه به همان اندازه ای که در اوایل همه گیری مشاهده شده بود.

طبق نظرسنجی که در ماه اوت توسط گالوپ انجام شد، ۲۴ درصد بزرگسالان آمریکایی "کاملا" یا "به میزان زیادی" خود را  در خانه قرنطینه کرده اند. با این حال، هم اکنون افراد کمتری نسبت به ماه آوریل، زمانی که بسیاری از آمریکایی هایی که قصد واکسیناسیون داشتند ولی هنوز واکسن خود را دریافت نکرده بودند، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند و این در حالی است که در اوایل شروع همه گیری سه چهارم آمریکایی ها این اقدامات پیشگیرانه را انجام می دانند.

گزارش گالوپ درباره نگرانی اکثر آمریکایی‌ها از شیوع دوباره کرونا

همچنین، در حال حاضر اکثر آمریکایی ها نسبت به ماه ژوئیه اقدامات پیشگیری از کووید ۱۹ را انجام می دهند، که شامل دوری از ازدحام زیاد، مکان های عمومی، دورهمی های کوچک و ماسک زدن در مکان های عمومی می شود. با این حال، هنوز هم استفاده از ماسک تنها کاری است که در حال حاضر اکثریت آمریکایی ها آن را انجام می دهند. امروزه تمامی این اقدامات نسبت به اوایل امسال، قبل از اینکه واکسیناسیون گسترده شود و موارد کرونا به طور پیوسته کاهش یابد، کمتر رایج هستند.

در این نظرسنجی همچنین از مردم سوال شد که در ۲۴ ساعته گذشته به چه مکان های عمومی، مانند محل کارشان، انواع فروشگاه و مطب پزشک، رفت و آمد داشته اند. در چند ماه گذشته درصد گزارش ها از رفت و آمد در مکان های عمومی عموما ثابت بوده است. اگرچه که در ماه اوت در مقایسه با ماه ژوئیه تعداد کمتری از آمریکایی ها  از رفتن به خانه دوستان (از ۳۳ به ۲۸ درصد کاهش یافته است) یا رفتن به رستوران (از ۳۹ به ۳۵ درصد کاهش یافته است) در ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

گزارش گالوپ درباره نگرانی اکثر آمریکایی‌ها از شیوع دوباره کرونا

**کلام آخر

تنها چند ماه پس از خوش بینی و امید به پایان همه گیری کرونا این بیماری که به وسیله گونه جدید دلتای آن تشدید شده بودند در آمریکا به خصوص در ایالت هایی که نرخ واکسیناسیون پایین تری داشتند افزایش یافته است. در حال حاضر بیشتر از هر زمانی در طول همه گیری احتمال دارد که آمریکایی ها از بدترشدن اوضاع بگویند.

لازم به ذکر است که اگر چه نگرانی ها از ابتلا به ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری درحال افزایش است، اما با این حال هنوز این نگرانی ها کمتر از زمانی است که اکثریت واکسینه نشده بودند.