در هفدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به ۲۳ شهریور ماه سال جاری مجموعا ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی به فروش رسید.

به طور کلی یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت و تامین کسری بودجه داد و ستد در بازار اولیه حراج است.

در این بازار دولت اوراق بدهی را از طریق کارگزاری بانک مرکزی بین بانکها و نهاد های تامین سرمایه به حراج می گذارد. هر چه مشتریان در این بازارها بیشتر مجاب شوند و خرید بیشتری داشته باشند درآمدزایی دولت نیز بیشتر خواهد بود. نکته مهم در این فعالیت آن است که به دلیل عدم چاپ پول و جذب نقدینگی از بازارهای مالی این عمل، مسیری غیر تورمی در تامین کسری بودجه دولت به شمار می رود.

در بررسی رفتار معامله گران مشاهده می شود در هفته هفدهم حراج به طور کلی بازار سرمایه ۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان اوراق خریداری کرده که ۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق پذیره نویسی انجام شده است.

متن کامل این گزارش را با تیتر «تامین کسری بودجه با تحریک نرخ سود +نمودار»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.