لشگر زنبور‌ها در آفریقا ۶۳ پنگوئن را کشتند

منبع: برترین ها

22

1400/6/30

16:04


انبوهی از زنبور‌های عسل در افریقای جنوبی با نیش زدن به چشم ۶۳ پنگوئن در حال انقراض، جانشان را گرفتند.

برترین‌ها: انبوهی از زنبورهای عسل در افریقای جنوبی با نیش زدن به چشم 63 پنگوئن در حال انقراض، جانشان را گرفتند.

لاشه پنگوئن‌های کمیاب در 25 مایلی کیپ تاون پیدا شد.

هم زمان کارشناسان تعداد زیادی زنبور مرده را نیز در محل یافتند.

لشگر زنبور‌ها در آفریقا ۶۳ پنگوئن را کشتند

مطالب مشابه