تصاویری از واکسیناسیون ۱۸ساله‌ها

تصاویری از واکسیناسیون ۱۸ساله‌ها


منبع: برترین ها

29

1400/6/30

18:03


خبرگزاری فارس؛ تصاویری از واکسیناسیون نوجوانان که به تازگی در کشور آغاز شده را منتشر کرده.

خبرگزاری فارس؛ تصاویری از واکسیناسیون نوجوانان که به تازگی در کشور آغاز شده را منتشر کرده.

واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال به منظور آغاز حضوری سال تحصیلی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برخی از استان‌ها از جمله تهران واکسیناسیون ۱۸ساله‌ها آغاز شده است.

واکسیناسیون ۱۸ ساله‌ها

واکسیناسیون ۱۸ ساله‌ها

واکسیناسیون ۱۸ ساله‌ها

واکسیناسیون ۱۸ ساله‌ها

واکسیناسیون ۱۸ ساله‌ها

مطالب مشابه