نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت: رژیم صهیونیستی به جای شرکت در مسابقات المپیک و... برای کسب مشروعیت حقوق مردم فلسطین را رعایت کند و حق فلسطینی‌ها را به آنها بدهد.

همایون سامه یح نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه صهیونیست‌ها سعی دارند تا با شرکت در مسابقات ورزشی از جمله المپیک خود را مشروع جلوه دهند، گفت: صهیونیست‌ها برای کسب مشروعیت بهتر است به جای شرکت در المپیک و امثال آن حقوق مردم فلسطین را محترم بشمارند و حق فلسطینیان را به آنها بدهند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به هیچ وجه به حقوق بشر پایبند نیست و امروز عدم پایبندی این رژیم به حقوق بشر به همه ملت‌ها آشکار شده است.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت در المپیک و دیگر مسابقات ورزشی و غیرورزشی نمی‌تواند برای صهیونیست‌ها وجهه‌ مثبتی را به دنبال داشته باشد و بخواهد برای آنها مشروعیت بیاورد.

سامه یح خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها نه تنها در مورد فلسطینی‌ها بلکه در مورد ساکنان عرب رژیم صهیونیستی نیز رفتار غیرانسانی دارند و با آنها همانند یک اجنبی رفتار می‌کنند.

وی افزود: ساکنان عرب مناطق اشغال شده توسط صهیونیست‌ها، شهروند درجه سه و چهار محسوب می‌شوند و از هیچ گونه حقوق مناسبی در این رژیم برخوردار نیستند و این نشان می‌دهد که عدم پایبندی به اصول انسانی توسط این رژیم تنها در مورد فلسطینیان نیست و در مورد ساکنان این رژیم نیز این رفتار غیرانسانی مشهود است.