توضیح اولین کسی که طالبان را «برادر» خطاب کرد!

منبع: برترین ها

32

1400/6/30

18:30


حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین افغانستان اولین فرد در افغانستان و دنیا بود که طالبان را برادر نامید. توضیحات او را در این باره ببینید.

خبرگزاری تسنیم: حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین افغانستان اولین فرد در افغانستان و دنیا بود که طالبان را برادر نامید. توضیحات او را در این باره ببینید.

توضیح اولین کسی که طالبان را «برادر» خطاب کرد!

مطالب مشابه