براساس بیانیه منتشر شده از شورای اتحادیه اروپا، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان ، شرکای بین المللی به ویژه سازمان ملل باید هماهنگی و تعامل داشته باشند.

این بیانیه افزود: حداقل نیروی اتحادیه اروپا در کابل بسته به وضعیت امنیتی در آنجا برای تسهیل روند تحویل کمک های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت حضور خواهد داشت و همچنین می تواند خروج امن، مطمئن و منظم همه اتباع خارجی و افغان هایی را که مایل به ترک کشورشان هستند، پشتیبانی کند.

اتحادیه اروپا با تاکید بر اولویت بالای وضعیت کنونی افغانستان افزود: اتحادیه اروپا یک چارچوب منطقه ای برای همکاری با همسایگان افغان برای کمک به جلوگیری از آثار منفی وضعیت افغانستان در منطقه ایجاد خواهد کرد.

شورای اتحادیه اروپا همچنین در نشست روز سه شنبه نتیجه گیری هایی را در مورد افغانستان با تأکید بر تعهد اتحادیه اروپا به صلح و ثبات در این کشور و حمایت از مردم افغانستان تصویب کرد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که بروکسل چاره ای جز همکاری با دولت مورد حمایت طالبان ندارد اما این تعامل به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست.

مواضع شورای اروپا درباره افغانستان اعلام شد/ چالش بزرگ جهان