حسین امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت:

ملاقات های سازنده ای با همتایان هندی، لوکزامبورگ، ویتنام و فنلاند داشتم.

موضوعات دوجانبه و بین المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

دیدارهای بیشتری برای بعداز ظهر تنظیم شده است.

همچنین رئیس جمهور آقای رئیسی امروز سخنرانی خود را در مجمع عمومی خواهد داشت.