این معاملات روی ۳۴ نماد اخزا و ۸ نماد اراد انجام شد. معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. که بخش عمده آن به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد.  

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۱۲ دهم درصد کاهش به ۲۱.۶۵  درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد افزایش به ۲۳.۳۸ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با نیم درصد افزایش به ۲۴.۲۲ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با ۱۷ دهم درصد افزایش به ۲۵.۲۵ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «ثبت رکورد کم‌سابقه درمعاملات اوراق بدهی دولت؛ گذر از مرز 1100 میلیارد تومانی» بخوانید.