ببینید این لقمه در گلوی طالبان گیر کرده!

منبع: برترین ها

17

1400/6/30

23:52


صفحه طنز و کارتون خط خطی با انتشار کارتونی از کیارش زندی به برنامه طالبان برای حکومت بر افعانستان و مقاومت پنجشیر و احمد مسعود مقابل این نیروهای افراطی پرداخت.

صفحه طنز و کارتون خط خطی با انتشار کارتونی از کیارش زندی به برنامه طالبان برای حکومت بر افعانستان و مقاومت پنجشیر و احمد مسعود مقابل این نیروهای افراطی پرداخت.

ببینید این لقمه تو گلوی طالبان گیر کرده!

 

مطالب مشابه