معاملات روز سه شنبه با افت ۳۶ هزار واحدی (معادل ۲.۵۶ درصد) شاخص کل و به همان نسبت در شاخص کل هم وزن روبه رو شد. همسویی و همانندی فشار فروشندگان در سمت عرضه، هم نمادهای بزرگ و هم نمادهای کوچک را متاثر کرد و باعث شد صف های فروش سنگین در در همان ابتدای معاملات تا نیم ساعت پایانی شکل بگیرد. البته در نیم ساعت پایانی با جمع آوری صف فروش های سنگین توسط حقوقی ها تا حدی از فشار فروش در سمت عرضه کاسته شد.

تقاضا در روز سه شنبه با تردید و انتظار خریداران روبه رو شد و اگرچه برخی رویدادها تک سهم ها را با تقاضا روبه رو کرد اما جو موجود در بازار، خریداران را به سراسیمه انداخت. با این وصف در سهم های ریالی تورمی و شاخص سازها همچنان هیجان فروش جولان میزند. آنچه در مختصات کنونی بازار سهام موج میزند، نه منطق بنیادی در بازار، بلکه موج های هیجان فروش افسار بازار را در دست دارند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «پیش بینی بورس فردا 31 شهریور 1400/فروشندگان بورس زهر خود را ریختند» بخوانید.