درست بزن اون ماسک رو!

منبع: برترین ها

5

1400/6/31

22:59


علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به انتقاد از استفاده نادرست از ماسک برای پیشگیری از ابتلا به کرونا پرداخت.

برترین‌ها: علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به انتقاد از استفاده نادرست از ماسک برای پیشگیری از ابتلا به کرونا پرداخت.

درست بزن اون ماسک رو!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو