اگر وطن دوستی به هیبت انسان درمی‌آمد

منبع: برترین ها

12

1400/7/1

02:47


‏اگر وطن‌دوستی انسان بود در هیبت این پیرزن عرب اهوازی از اهالی روستای فارسیات درمی‌آمد.

برترین‌ها: محمد مالی، فعال رسانه‌ای در توئیتی نوشت: ‏اگر وطن‌دوستی انسان بود در هیبت این پیرزن عرب اهوازی از اهالی روستای فارسیات درمی‌آمد.

او با این‌که زخمی ترکش‌های دشمن بود اما در کنار رزمندگان برای دفاع از وطنش ماند و جنگید و حاضر به ترک روستایش نشد.

عکاس: عبدالرضا نواصری/ سال ۵۹

اگر وطن دوستی به هیبت انسان درمی‌آمد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو