طرح جایگزین صیانت برای اینستاگرام!

منبع: برترین ها

13

1400/7/3

00:11


مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به جای مسدود سازی این شبکه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، سوژه انتشار کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شد.

مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به جای مسدود سازی این شبکه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، سوژه انتشار کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شد.

طرح جایگزین صیانت برای اینستاگرام!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو