وضعیت زائران اربعین در مرز مهران

منبع: برترین ها

15

1400/7/3

00:52


۲ تا ۳ هزار نفر از زائران ایرانی در مرز مهران هستند و می‌خواهند برای اربعین وارد عراق شوند، اما مرز‌های زمینی باز نمی‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان: ۲ تا ۳ هزار نفر از زائران ایرانی در مرز مهران هستند و می‌خواهند برای اربعین وارد عراق شوند، اما مرز‌های زمینی باز نمی‌شوند.

وضعیت زائران اربعین در مرز مهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو