با این عوامل خاص تر باشید

با این عوامل خاص تر باشید


منبع: تالاب

12

1400/7/3

07:47


با این عوامل خاص تر باشید

به فردی بی نظیر و خاص تبدیل شوید

همه ی ما انسانها ویژگی هاي‌ منحصر بـه فرد داریم. تجارب مختص خودمان، آگاهی و احساسات منحصر بـه فرد را در زندگی تجربه میکنیم.

 

هر شخص نگاه خودش را بـه دنیای اطراف دارد ودر نتیجه تجارب او نسبت بـه بقیه متفاوت خواهد بود اما گاهی اوقات بعضی از ویژگی هاي‌ فردی هستند کـه ما را از دیگران جدا کرده و باعث میشوند کـه ما بـه یک انسان خاص تبدیل شویم کـه دراین قسمت از نمناک ویژگی هایي را بـه شـما معرفی میکنیم کـه شـما را خاص تر از بقیه میکند.

با این عوامل خاص تر باشید

شخصیت شما مهمترین چیز در خاص شدن شما

شخصیت یک فرد چیزی اسـت کـه در لحظه شکل نمی‌گیرد، بلکه با ان متولد می‌شود. هر تجربه بد و خوب، هر طرز فکر، هر شکست و پیروزی، هر قدرت و ضعف و هر آگاهی و هوشمندی کـه بـه دست می آورد وی را راهنمایی می‌کند تا در جهان اطراف حرکت کند و شخصیت وی را شکل می‌دهد.

 

هیچکس نمی‌تواند مجموعه دقیقی از اطلاعات و تجارب و درک شـما را بـه شکل یکسان داشته باشد. هیچکس نمی‌تواند تجربه شـما را ان طور کـه برایتان اتفاق افتاده شرح دهد. هیچکس انتخاب هاي‌ شـما را در زندگی انجام نمی‌دهد. پس این شخصیت شماست کـه کاملا خاص و منحصر بـه فرد اسـت.

با این عوامل خاص تر باشید

طرز نگرش

طرز فکر هر فرد تعیین می‌کند کـه چگونه محیط اطراف و فعالیت هاي‌ اطرافش را درک کند. طرز فکر مثبت و منفی می‌تواند بـه دیگران هم انتقال پیدا کند و روی زندگی انسان هاي‌ اطراف اثرگذار باشد و باعث شود ان ها جهت و مسیر مشخصی را در پیش بگیرند.

 

طرز فکر بـه خود فرد کمک میکند و عاملی برای انگیزه بخشی بـه او اسـت. طرز فکر هر فرد با دیگری بـه طور کامل متفاوت اسـت.

 

کسانی کـه طرز تفکر مثبت دارند، سعی می‌کنند عقب تر بایستند و افرادی کـه فکر منفی و خنثی دارند، همیشه جلوی کار هستند.

 

طرز فکر چیزی اسـت کـه بـه دلیل پیش زمینه عاطفی افراد رخ می‌دهد و باعث ایجاد انتخاب هاي‌ مختلف در زندگی میشود و برای هر فرد منحصر بـه فرد اسـت.

با این عوامل خاص تر باشید

 

تجربه ها

گذشته شخص و تجربیاتش بی شک بزرگ ترین تاثیر را در شکل‌گیری شخصیت منحصر بـه فردش دارد. هر تجربه بـه ما کمک می‌کند کـه یاد بگیریم چگونه تعامل خودرا با جهان اطراف و انسان هاي‌ ان پیش ببریم.

 

افرادی کـه تجربه هاي‌ منفی دارند، طبق معمولً احساس اضطراب و یا تدافعی در برابر مشکلات مشابه پیدا میکنند و افرادی کـه تجارب مثبت دارند، سعی می‌کنند کـه درک خودرا از جهان اطراف بالا ببرند، انسانها را بهتر بشناسند و یاد بگیرند کـه چگونه بهترینها را دنبال کنند. چیزی کـه قرار اسـت بـه شـما بگویم، این اسـت کـه تجربه هر فرد بر اساس تصمیماتی کـه اتخاذ می‌کند متفاوت خواهد بود.

با این عوامل خاص تر باشید

عادت ها

عادت چیزی اسـت کـه ما بـه طور منظم ان را انجام می‌دهیم. عادات بـه ما اطلاع رسانی میکند، تعیین میکند جنبه هاي‌ مختلف منحصر بـه فرد خودمان را تشخیص دهیم.

 

عادت بد بـه عنوان مثال خوردن یک غذای ناسالم و ورزش نکردن جزء شخصیت ما هستند. عادت خوب مثل مسواک زدن دندان دو بار در روز و نخ دندان کشیدن بازهم جزء شخصیت ما هستند.

 

شکل دادن عادتی مثل مطالعه، مدیتیشن، ورزش، و یادگیری چیز هاي‌ جدید سلامت ذهن را ارتقا میدهد اما طبق نظر متخصصان روانشناسی، شخصیت شـما مجموعه اي از کارهایی اسـت کـه انجام میدهید، نه چیزهایی کـه بـه زبان می آورید. پس عادات ما بخش عظیمی از شخصیتمان را شکل میدهند.

با این عوامل خاص تر باشید

خلاقیت

خلاقیت یک اتفاق منحصر بـه فرد اسـت کـه انواع مختلفی دارد. بخش خلاقیت مغز شـما با دیگری متفاوت اسـت. ممکن اسـت شـما در زمینه خوانندگی و دیگری در زمینه نقاشی خلاقیت داشته باشد اما بـه هرحال همه ی ما بـه نوعی خلاقیت داریم. هر شخص خلاقیت منحصر بـه فرد خودش را دارد کـه بر اساس دیدگاهش نسبت بـه زندگی تغییر پذیر خواهد بود.

با این عوامل خاص تر باشید

بینش فردی

سایر افراد در جهانی کـه می شناسند دقیقاً بـه گونه اي بـه دنیای اطرافشان نگاه نمی‌کنند کـه شـما نگاه میکنید. هیچکس 24 ساعت زندگی را عیناً مانند شـما زندگی نمی‌کند ودر نتیجه روزهایش با شـما متفاوت خواهد بود.

 

پس تجارب یکسان شـما را در زندگی ندارد بنابر این نگاه و بینشش نسبت بـه زندگی با شـما متفاوت اسـت. همه ی انسانها بینش منحصر بـه فردی دارند. بـه همین دلیل اسـت کـه توصیه می‌شود ایده ها و طرز فکر دیگران را هم بشنوید و از ان ها چیزی یاد بگیرید.

با این عوامل خاص تر باشید

علایق شما

شاید گاهی اوقات علایقمان با اطرافیانمان شبیه بـه هم باشد اما نمیتوانیم هیچ کسی را پیدا کنیم کـه دقیقا ان چیزی را کـه ما دوست داریم دوست بدارد و ان چیزی را کـه دوست نداریم؛ دوست نداشته باشد.

 

هر کس در زندگی علایق منحصر بـه فرد خودش را دارد و چیزهایی کـه دوست داریم و دوست نداریم باعث می‌شود کـه ما در زندگی از دیگران جدا باشیم، تفاوت داشته باشیم و همین ما را تبدیل بـه یک انسان خاص میکند.

با این عوامل خاص تر باشید

اهداف

اهداف یک شخص عموما وی را راهنمایی می‌کند کـه چگونه زمان، انرژی و تلاش خودرا پیش ببرد و این کـه ما تصمیم میگیریم برای چه چیزی زمان بگذاریم، انرژی صرف کنیم و تلاش کنیم.

 

باعث می‌شود کـه از دیگران متفاوت باشیم. اهداف کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت وجوددارد کـه جهت و انگیزه ما را در زندگی مشخص می‌کند و باعث میشود کـه ما بـه عنوان یک انسان عاقل و بالغ رشد کنیم. پس اهداف ما در زندگی با دیگری متفاوت خواهد بود.

با این عوامل خاص تر باشید

سرگرمی ها

دوست دارید کـه برای سرگرمی خود چه کاری انجام دهید؟ این سوال رایج تا بـه حال از تعداد زیادی از انسانها پرسیده شده اسـت. سرگرمی ها شخصیت یک فرد را توضیح نمی‌دهند اما بـه گونه اي علایق فردی را بیان میکنند.

 

تعداد زیادی از افراد دوست دارند برای سرگرمی خود پازل درست کنند، فیلم ببینند، ورزش کنند، کار داوطلبانه انجام دهند، باغبانی کنند، آشپزی کنند و غیره. پس همان طور کـه میبینید، هر انسانی در نوع سرگرمی هم با دیگری متفاوت اسـت.

با این عوامل خاص تر باشید

مشتاق بودن شما

اشتیاق بخش مهمی از تجربه انسان را تشکیل می‌دهند. چیز هاي‌ زیادی هستند کـه ما در موردشان اشتیاق داریم، مانند هنر، طبیعت و غیره.

 

اشتیاق باعث می‌شود کـه ما مسیر بـه سمت هدف را بهتر بشناسیم و ان را آسان تر پیدا کنیم. اشتیاق در عمق احساسات ما جای میگیرد اما همه ی ما در اشتیاق هایمان متفاوت هستیم و همین باعث می‌شود بـه یک انسان خاص تبدیل شویم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو